Lastningssystem.

Lastningssystem.

Stängsel.

Skjutport, Slagport, Grindar, Hopvikbar industrigrind, Industrisegment, Panel- och Idrottsstängsel

Snickeri.

Fasadkonstruktion, Fönster, Dörrar, Helglasade dörrar och Mellanväggar.

Portar.

Segmentportar, Rullportar, Upphängda skjutportar och Vikportar

Säkerhets passage persontrafik.

Entrégrindar, Vändkors,
Rotationsgrindar och
Säkerhetsslussar i
samarbete med Intergate.

Säkerhets passage fordonstrafik.

Trafikbommar, Pollare
Parkering,Grindar och
Vägspärrari
samarbete med Intergate.

Maskinhallar

Maskinhallar i färdiga väggblock.

Eldrivna skjutluckor.

Eldrivna skjutluckor för receptioner och drive in diskar.